Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co udělat pro zlepšení zpívání Haré Krišna mantry

Jakmile se začnete věnovat tomuto jednoduchému procesu - zpívání - budete okamžitě povýšeni na transcendentální úroveň, aniţ byste museli všechnu tuto filozofickou literaturu číst. Tato Haré Krišna mantra je dárek Šrí Čaitanji Maháprabhua podmíněným duším současného věku ve shodě s védskými pokyny.
Naše žádost tedy je, abyste to pouze zkusili. Začněte zpívat, doma nebo kdekoliv jinde. Neplatí ţádná omezení: ,,Tuto Haré Krišna mantru musíte zpívat tam a tam, za takových a takových podmínek. `` Ne. Neplatí omezení času, místa ani okolností. Kdekoliv a kdykoliv můţete meditovat zpíváním Haré Krišna. Žádná jiná meditace není možná při chůzi po ulici, ale meditace ano. Pracujete rukama? Pak při tom můţete zpívat Haré Krišna. Je to velice pěkné.
Krišna je dokonalé jméno pro Boha. Sanskrtské slovo znamená ,,všepřitažlivý`` a znamená ,,nejvyšší radost``. Není-li Bůh všepřitažlivý a plný nejvyšší radosti, jaký má potom Bůh význam? Bůh musí být zdrojem nejvyšší radosti, neboť jak byste s Ním jinak mohli být spokojeni? Vaše srdce touží po tolika radostech. Nemůţe-li vás Bůh uspokojit veškerou radostí, jaký to je potom Bůh? Bůh musí také přitahovat každého. Není-li Bůh přitaţlivý pro každého, jak může být Bohem? Ale Krišna skutečně všepřitažlivý.
Haré Kršna mantra tedy není nic sektářského. Když zpíváme tato tři jména - a - někdo si můţe myslet: ,,To jsou hinduistická jména. Proč bychom měli zpívat nějaká hinduistická jména? `` Někteří sektářsky uvažující lidé mohou mít takové názory, ale Pán Čaitanja říká: ,,Na tom nezáleţí. Máte-li nějaké jiné pravé jméno Boha, můžete zpívat to. Ale zpívejte Boží jméno. `` To je učení tohoto hnutí pro vědomí Krišny. Nemyslete si, ţe toto hnutí se vás snaţí obrátit z křesťana na hinduistu. Zůstaňte křesťanem, židem nebo muslimem. Na tom nezáleží. Chcete-li ale skutečně dovést svůj život k dokonalosti, pokuste se vyvinout svoji spící lásku k Bohu. To je dokonalost života.
Můţete vyznávat jakékoliv náboženství, ale zkouškou jeho dokonalosti nebo vaší dokonalosti je, zda vyvíjíte lásku k Bohu. Nyní zaměřujeme svoji lásku na tolik věcí. Dokonalostí lásky ale je, když ji všechnu soustředíme k Bohu. Naše láska existuje, ale protoţe jsme zapomněli na svůj vztah k Bohu, chceme ji dávat psům. To je naše nemoc. Musíme přesunout svoji lásku od psů k Bohu. To je dokonalost života.
Neučíme tedy žádný určitý druh náboženství. Učíme jednoduše to, že byste se měli naučit milovat Boha, a to je možné zpíváním Haré Krišna mantry.

 

Náhledy fotografií ze složky Haré Krišna Mahámantra