Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrá rada nad zlato a kdo jiný než Krišna poradí lépe co a jak pro úspěšný život udělat

24. 10. 2010

 Krišna říká v Bhagavad-gítě, že bychom měli vyhledat gurua. První guru je Samotný Šrí Krišna a každý, kdo Ho zastupuje, je také guru. Řekněme, že jsem obchodník a pošlu někoho, aby vyjednával mým jménem. Jestliže pracuje pod mým vedením, je to můj představitel. Když bude jen prohlašovat, že je můj představitel, ale nebude se řídit mými pokyny a utratí peníze za něco jiného, pak to není můj pravý představitel.

Krišnův zástupce neříká: ,,Stal jsem se Krišnou.`` Takový člověk není ani Jeho zástupce, ani to není pravý guru. Je to podvodník. Krišnův zástupce jedná pro Krišnu. Krišna říká: ,,Zanech všeho a odevzdej se jen Mně.`` A Krišnův představitel říká: ,,Zanech všeho a odevzdej se jen Krišnovi.`` Není to tak těžké pochopit. Každý se může stát Krišnovým představitelem. Za posledních dvě stě let odešlo na Západ mnoho jogínů a svámích, ale nikdo nemluvil o Krišnovi. Přišli pouze s nějakou nesourodou míchaninou indické filozofie. Nikdo nepřinesl védskou kulturu takovou, jaká je.

Měli bychom číst Bhagavad-gítu takovou, jaká je, a porozumět filozofii tak, jak jí porozuměl Ardžuna. Ardžuna byl Krišnův přítel. Seděl s Kiršnou a mluvil s Ním jako přítel s přítelem. Když Ardžuna spatřil vesmírnou podobu, řekl (v jedenácté kapitole) Krišnovi: ,,V minulosti jsem Tě oslovoval, Krišno`,, Jádavo`,, můj příteli`, aniž jsem znal Tvoji velikost. Prosím promiň mi všechno, čeho jsem se dopustil z pošetilosti nebo z lásky.``

Ardžuna pochopil, že jeho přítel Krišna byl zároveň Nejvyšší Osobností Božství, a tudíž osobností vhodnou k tomu, aby se stala jeho guruem.

Na počátku Bhagavad-gíty (2.7) proto řekl Krišnovi:  ,,Nyní jsem Tvým žákem a Tobě odevzdanou duší. Prosím, pouč mě.``

To jsou pokyny Bhagavad-gíty a kdo Bhagavad-gítu opravdu čte, musí přijmout Krišnu jako gurua. Musíme sloužit guruovi a odevzdat se. Nesmíme přijmout jako gurua jen tak někoho. Guru musí být představitelem Krišny, pak se mu můžeme odevzdat. Odevzdání znamená, že si člověk vezme k srdci vše, co guru řekne. Nemůžeme si myslet: ,,Nestarám se, co mi guru nařizuje, ale přesto jsem stále jeho žák.`` Tak nevypadá skutečné přijetí gurua. Dnes je to módní, ale nikomu to ve skutečnosti nepomůže. Jakmile se Krišna stal Ardžunovým guruem, Krišna ho okamžitě pokáral. Šrí Krišna mu řekl:

,,Zatímco pronášíš učená slova, naříkáš nad něčím, co není hodno zármutku. Moudří netruchlí ani nad živými, ani nad mrtvými.`` (Bhagavad-gítá 2.11)

Krišna tím vlastně Ardžunovi řekl, že je opravdový hlupák, protože naříká nad něčím, co není hodno zármutku. Ardžuna naříkal kvůli tělu a myslel si, že je hrozné zabít své příbuzné ve válce. Nebylo vhodné, aby rozjímal o těchto věcech. Moudrý člověk by měl přemýšlet o spasení duše. Proto mu Krišna ze všeho nejdříve vysvětlí rozdíl mezi tělem a duší.

Hnutí pro vědomí Krišny se zajímá o duši, a proto jsme použili slova ,,vědomí``, protože vědomí náleží duši. Vědomí je známkou přítomnosti duše. Díky přítomnosti duše může tělo cítit radost i bolest. Když duše opustí tělo, můžeme ho rozřezat na kusy a neuvidíme ani náznak protestu, protože vědomí již není přítomno. Potěšení a bolest cítíme díky přítomnosti vědomí a Krišna nás učí, že vědomí je věčné, nikoliv tělo. Chceme-li pochopit, že vědomí je věčné, musíme ho nejprve očistit. Jestliže očistíme své vědomí, pak bude náš život úspěšný. V okamžiku smrti nás vědomí přenese do jiného těla. Mysl, inteligence a falešné ego tvoří jemnohmotné tělo, a ještě jemnější je duše. Je nám jasné, že máme mysl, ačkoliv ji nemůžeme vidět. Nevidíme ani inteligenci, ani ego, ani duši. Jsme schopni vidět jen hrubé hmotné tělo, a když hrubé tělo zemře, říkáme, že je se vším konec. Chceme-li těmto věcem správně porozumět, musíme se obrátit na gurua, právě jako se Ardžuna obrátil na Šrí Krišnu.

 

 

 

 

Šrí Krišna řekl Ardžunovi ohleduplným způsobem, že není příliš učený. ,, Snaž se pochopit, že skutečný život je život duše.`` Védské vzdělání znamená starat se o duši. V současnosti je duše vtělená, uvězněná a zapletená do mnoha hmotných věcí. Duše trpí a v našem zájmu je vysvobodit ji z těchto hmotných pout. To je skutečné vzdělání, a chceme-li ho získat, musíme se obrátit na pravého gurua. Guru je stále zde - Krišna. Guru je zde také jako Kapiladéva, inkarnace Krišny. Krišna nám říká, že On je vlastníkem těla, a vysvětlil to již mnoha způsoby. Prohlásil, že duše nemůže být rozťata na kusy, spálena ohněm, rozmočena vodou nebo vysušena větrem. Hmota může působit na hmotu, ale duše nepatří do hmotného světa. Znamená to, že duše není ovlivněna hmotnými akcemi a reakcemi. Podle zákonů hmotné přírody je možné roztavit i železo nebo kámen, ale zákony přírody se nevztahují na duši.

Chceme-li získat o těchto věcech dokonalé poznání, musíme se obrátit na pravého Kršnova představitele. Nemáme jít za nepravým guruem, který je sám slepý a vede ostatní slepé lidi. Musíme jít za někým, kdo má otevřené oči, kdo spatřil Absolutní Pravdu. Absolutní Pravda je přístupná pro všechny, stejně jako slunce. Slunce se nikomu neschovává, ale člověk se před ním může schovat tím, že zavře dveře. Chceme-li vidět slunce, musíme nechat dveře otevřené. Stejně i Krišna, Bůh, je zde a je na nás, abychom k Němu přišli a s pomocí Bhagavad-gíty pochopili, kdo je Bůh. Darebáci to neudělají a budou jen vymýšlet nějaké své filozofie. Není to těžké: Krišnovy pokyny jsou zde a Samotný Krišna je také zde. Krišna je tak laskavý, že říká: ,,Dobře, když Mi nemůžeš porozumět, snaž se Mě vidět ve vodě. Když Mne nejsi schopen takto vidět, snaž se Mě vidět ve svitu slunce.`` Je to snad těžké? Není to nic těžkého, ale my jsme velice tvrdohlaví. Májá je velmi silná, a jakmile se pokusíme přijmout Krišnu jako Nejvyššího Pána, přijde a začne nám šeptat do ucha: ,,Ne, ne. Existuje mnoho bohů. Proč právě Krišna?`` Ale šástry říkají:,,Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství.`` Měli bychom se učit od áčárjů a ze šáster. Alespoň v Indii je mnoho velkých áčárjů: Rámánudžáčárja, Madhváčárja, Višnusvámí a také Šankaráčárja a Guru Nanak. Všichni přijali Krišnu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Proč bychom Ho měli odmítat? Proč místo Něho uznávat za Boha nějakého Jeho soupeře? Nesmíme spekulovat. Měli bychom raději s plným vědomím přijmout Krišnu a být šťastní. To je možné milostí gurua.