Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karmické dluhy vůči ostatním a jak je vyrovnat

27. 7. 2010

Naše dluhy vůči jiným živým bytostem

 Povinností dospělých dětí je sloužit svým starým rodičům. V dnešní společnosti by měl být tento zvyk obnoven. K čemu je jinak rodinný život? Správný rodinný život znamená, že manžel je ochráncem, manželka má mít ctnostné vlastnosti a děti jim mají být vděčné. Mají si myslet: ,,Můj otec a moje matka mi tolik sloužili. Nosili mě, když jsem neuměl chodit a když jsem neuměl jíst, krmili mě. Dali mi vzdělání. Darovali mi život. `` Dobrý syn přemýšlí, jak by mohl svému otci a své matce sloužit. Od manželky se očekává, že bude svému muži věrná a manžel by jí měl být vděčný za její službu a ochraňovat ji. Ve společnosti prostitutky však Adžámil všechny své povinnosti zanedbal. Nyní ho to trápilo a považoval se za nízkého ubožáka. Jakmile se člověk narodí, je podle védského společenského systému ihned zadlužený mnoha bytostem. Jsme zadluženi velkým ršiům neboli světcům, protože získáváme poznání z jejich transcendentálních písem, jako je například Šrímad-Bhágavatam, který sestavil Šríla Vjásadéva. Autoři těchto písem znají minulost, přítomnost i budoucnost, a proto musíme využít příležitosti a získat toto neocenitelné poznání. Z tohoto důvodu jsme zadluženi světcům. Máme také dluh vůči polobohům, kteří řídí vesmír a zásobují nás vším nezbytným - sluneční svit máme od boha Slunce, Súrji; měsíční svit od boha Měsíce, Čandry; vzduch od Vájua apod. Každému prvku vládne určitý polobůh. Jsme také zadluženi obyčejným živým bytostem, jejichž službu přijímáme. Mléko například dostáváme od krávy. Podle Véd je kráva považována za jednu z našich matek, neboť pijeme její mléko, stejně jako po narození pijeme mléko své matky. Šrímad-Bhágavatam se zmiňuje o tom, že máme sedm matek: svou vlastní matku, manželku svého učitele nebo duchovního mistra, ženu bráhmana, ženu krále, chůvu, krávu a Zemi. Jsme zadluženi těmto sedmi matkám a také svému otci, bratrům, přátelům, příbuzným a předkům. Také ten, kdo přijme dar z dobročinnosti, se zadluží a tento dluh musí splatit, stejně jako musíme vrátit půjčené peníze. Oddaní by proto neměli přijímat od nikoho žádné dary, pokud je nechtějí použít ve službě Krišnovi. Jestliže oddaný přijímá příspěvky jen proto, aby uspokojil svůj žaludek, je to velký hřích. Bráhmani a sannjásíni musí přijímat dary velice opatrně. Podle védského systému mohou žebrat pouze brahmačáríni, sannjásíni a bráhmani, zatímco hospodáři takto získávat peníze nesmí. Brahmačárí může sbírat od lidí almužny a použít je ve službě svému duchovnímu mistrovi a sannjásí může sbírat peníze pro službu Krišnovi. Védy lidem radí, aby dávali bráhmanům dary, neboť bráhmani vědí, jak jich použít pro Krišnu. Dobročinnost, kterou prokážeme správné osobě, je v kvalitě dobra, dobročinnost, kterou uděláme pro osobní prospěch, je dotčena kvalitou vášně a dobročinnost, kterou vykonáme bez uvážení, je v kvalitě nevědomosti. Když například dáme peníze nějakému darebákovi, zamíří s nimi do nejbližšího obchodu s lihovinami. Boháči si mohou myslet, že nezáleží na tom, komu milodar dají a že nemusejí dělat žádné rozdíly, ale podle písem existují tři druhy dobročinnosti. Můžeme se zeptat: ,,Máme nějakou naději tyto dluhy splatit? `` Ano, ale jen v případě, odevzdáme-li se lotosovým nohám Krišny neboli Mukundy. Jméno ,,Mukunda`` označuje toho, kdo nás může osvobodit od hmotného znečištění. Jsme zadluženi polobohům, ale oni nám trvalé útočiště poskytnout nemohou. Jestliže hledáme věčný úkryt, měli bychom se odevzdat Krišnovi, protože pouze On nás může zbavit všech dluhů. Krišna je Nejvyšší Osobností Božství a odpustí-li nám, potom nám musí odpustit i ostatní včetně polobohů. Adžámil pochopil, že je dlužníkem, ale protože se odevzdal lotosovým nohám Mukundy, všechny jeho dluhy byly vyrovnány. Pouhým odevzdáním se Pánu Nárájanovi, který se neliší od Mukundy, se Adžámil osvobodil. Jestliže se i my chceme osvobodit od hříšných reakcí, nemáme jinou možnost, než se odevzdat Krišnovi. Kršna doporučuje: m€m ekam šaraŠam vraja. ,,Pouze se Mi odevzdej. `` Měli bychom poslechnout Krišnovu radu. Jinak pro nás bude obzvláště v tomto věku Kali velice obtížné vyrovnat všechny dluhy, které máme.