Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství

19. 2. 2011

Duchovní tělo a duchovní zábavy

Impersonalisté nevidí rozdíl mezi činnostmi v hmotném světě a činnostmi v duchovním světě. Nerozlišují ani mezi hmotným tělem a tělem Boha. Jsou přesvědčeni, že neosobní brahmadžjóti neboli duchovní záře, emanující z těla Pána, je Nejvyšší Absolutní Pravda. Májávádíni tak docházejí k chybnému závěru, že když se Pán zjevuje, přijímá hmotné tělo, stejně jako my dostáváme v tomto světě hmotné tělo. Takové smýšlení se nazývá impersonalismus neboli májávádská filozofie. Bůh má podobu, která však není hmotná jako naše. Jeho tělo je sac-cid-ananda, duchovní, plné věčnosti, blaženosti a poznání. Každý, kdo pochopí transcendentální povahu Kršnova těla, dosáhne dokonalosti. Kršna to potvrzuje v Bhagavad-gítě (4.9):

,,Když se zjevuji, nepřijímám hmotné tělo. Mé zrození a činnosti jsou zcela duchovní. Kdo to dokonale pochopil, je osvobozený. `` Když Kríšna hrál před matkou Jašódou roli dokonalého dítěte, choval se, jako kdyby chtěl jíst máslo - rozbil všechno kolem, když Mu ho Jeho matka nedala! Bůh se tedy dokáže chovat naprosto stejně jako obyčejná lidská bytost, a přesto zůstává Nejvyšší Osobností Božství. Impersonalisté nemohou poznat Boha, neboť Ho vidí jako obyčejného člověka. Krišna říká v Bhagavad-gítě (9.11), že je to darebáctví: avaj€nanti m€ˆ m™h€ƒ. ,,Pouze darebáci Mě považují za obyčejnou lidskou bytost. `` Májávádí říkají: ,,To je obyčejné dítě. Jak by to mohl být Bůh? `` Dokonce i Brahmá a Indra byli zmateni. Mysleli si: ,,Jak by tento chlapec mohl být Nejvyšším Pánem? Vyzkouším Ho. `` Někdy takzvané inkarnace Boha prohlašují: ,,Já jsem Bůh. `` Měli bychom vyzkoušet, jestli je to pravda. Májávádíni říkají: ,,Jsem Bůh, jsem Krišna, jsem Ráma. `` Každý je ,,Krišna`` a ,,Ráma``, ale nikdo nenamítne: ,,Jestliže jsi Ráma, ukaž svou svrchovanou moc! Ráma postavil most před Indický oceán. Co jsi dokázal ty? Kršna v sedmi letech zvedl kopec Góvardhan. Co jsi udělal ty? `` Když takovým darebákům připomenete Krišnovy zábavy, řeknou: ,,To jsou všechno jen výmysly, pouhé legendy. `` Proto lidé přijímají za Rámu nebo Krišnu obyčejného člověka. Všichni, kdo se takových nesmyslů dopouštějí - ať již ti, kteří se za Bohy prohlašují, nebo ti, kteří je jako Bohy přijímají - budou muset trpět. Kdokoliv může tvrdit, že je Bůh a kterýkoliv hlupák mu může věřit, ale nikdo nebude mít ze služby falešnému Bohu žádný prospěch. Pán Brahmá si jednou myslel, že Kršna je také takovým nepravým Bohem. Všiml si, že v Indii ve Vrndávanu žije obyčejný chlapec, který provádí neobyčejné činnosti a lidé Ho přijímají za Nejvyššího Pána. Brahmá se tedy rozhodl, že Ho vyzkouší. Ukradl Krišnovi všechna telátka a kamarády a schoval je. Když se po roce vrátil do Vrndávanu a uviděl, že všechna telátka a pasáčci tam stále jsou, pochopil, že Kršna se díky Své neomezené moci expandoval na mnoho telat a pasáčků. Ani matky pasáčků nepoznaly, že jejich synové jsou Kršnovy expanze, ačkoliv nechápaly, jak je možné, že každý večer, když se chlapci vraceli domů, jejich láska k nim narůstala. Brahmá se nakonec Kršnovi odevzdal a složil překrásné modlitby, ve kterých Pána opěvuje. Podobně byl zmatený i Indra, když Kršna řekl Svému otci, Nandovi Mahárádžovi: ,,Není nutné provádět oběti k uspokojení Indry, neboť Indrovi vládne Nejvyšší Pán. `` Krišna neřekl Nandovi Mahárádžovi: ,,Jsem Nejvyšší Pán, `` ale řekl mu: ,,Indra vám dává vodu na pokyn Nejvyššího Pána. Není proto třeba tuto jadžňu (oběť) provádět. `` Když oběť zastavili, Indra se rozčílil a chtěl obyvatele Vrndávanu potrestat tím, že na ně poslal déšť, který trval celých sedm dní. Byl to takový liják, že celá oblast Vrndávanu byla málem zaplavená. Avšak Krišna, kterému tehdy bylo asi sedm let, zvedl kopec Góvardhan a všem obyvatelům Vrndávanu řekl, aby se pod ním i se svými zvířaty ukryli. Krišna držel kopec bez jídla a odpočinku sedm dní a nocí jen proto, aby ochránil obyvatele Vrndávanu. Tak Indra pochopil, že Krišna je Nejvyšší Osobností Božství. Šrímad-Bhágavatam nás upozorňuje, že dokonce i tak velké osobnosti, jako jsou Brahmá nebo Indra, mohou být někdy zmateny májou - vnějším projevením Kršnovy energie. Což potom říci o nás. Bůh tedy někdy vystupuje jako Bůh a někdy jako lidská bytost, ale májávádíni jsou darebáci a všechny Jeho zábavy považují za pouhé legendy nebo mytologii. Buď nevěří šástrám, nebo si je vykládají svým vlastním způsobem a používají ardha-kukkuti-ny€ya - ,,logiku půlky slepice``. Jeden muž měl slepici, která snášela každý den zlaté vejce. Byl to ale hlupák a myslel si: ,,Moje slepice mi sice hodně vynáší, ale krmení pro ni je velice drahé. Useknu jí hlavu a ušetřím. Potom budu mít vejce bez jakýchkoliv výdajů. `` Takto impersonalisté přijímají šástry. Myslí si: ,,To není dobré; to nám nevyhovuje. Tuto část dáme pryč. `` Když Krišna říká: ,,Měl bys Mě vidět všude, `` tito darebáci to rádi přijmou, ale když řekne: ,,Všeho se vzdej a odevzdej se Mi, `` odmítají to. Přijímají jen to, co jim vyhovuje, a ostatní odmítají. Áčárjové však šástry takto nepřekrucují. Když Kršna přednesl Bhagavad-gítu, Ardžuna řekl: ,,Přijímám vše, co jsi řekl. ``

Absolutní Pravda je plná poznání Védánta-sútra je přijímána jako nejautoritativnější z celé védské literatury. Ve Védánta-sútře (1.1.2) se říká: janmady asya yatah. ,,Absolutní Pravda je původním zdrojem všeho. `` Slovo janma znamená ,,zrození``. Nemůžeme ho vykládat jinak. Význam je jasný. Všechno v tomto hmotném světě má původ v Absolutní Pravdě, stejně jako tělo pochází z lůna matky. Janmady asya yatah: ,,Zrozením počínaje a zánikem konče je všechno emanací Absolutní Pravdy. `` Absolutní Pravda je zdrojem všeho, rezervoárem všeho a udržovatelem všeho. Jaký je tento původní zdroj? Šrímad-Bhágavatam (1.1.1) říká:˜. Původní zdroj všeho si musí být svrchovaně vědomý všeho, přímo i nepřímo. Je Nejvyšší Duší a ví všechno, protože je dokonalý. My jsme také duše - duchovní jiskry - a jakmile se duše dostane do lůna matky, začne rozvíjet své tělo. To znamená, že duchovní jiskra je původem těla a všech jeho složitých funkcí. Ačkoliv tělo vznikne díky naší energii, nevíme, jak jsou vytvořeny naše žíly nebo kosti. A protože to nevíme, znamená to, že nejsme Bozi. Kršna to však ví. To je povaha Absolutní Pravdy - ví všechno. Kršna to potvrzuje v Bhagavad-gítě (7.26): ,,Znám vše, co se stalo v minulosti, co se děje v přítomnosti a vše, co se teprve přihodí. `` My Absolutní Pravdu pochopíme, jestliže přijmeme poznání od duchovního mistra, ale jak získal dokonalé poznání Krišna? Jak je možné, že Krišnovo poznání je tak dokonalé? Protože je plně nezávislý ( svarat˜ ). Nic se nemusí od nikoho učit. Nějaký darebák se může snažit stát Bohem tím, že přijme poznání od májávádínů, ale Kršna je Bůh, aniž od někoho přijímal poznání. Takový je Bůh:-)