Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nektar pokynů - 7.lekce o chuti do zpívání Haré Krišna

10. 8. 2010

 

Svaté jméno, povaha, zábavy a činnosti Krišny jsou transcendentálně sladké jako cukrkandl. Ačkoliv jazyk člověka postiženého žloutenkou avidji (nevědomosti) nemůže ochutnat nic sladkého, je úžasné, že pouhým pečlivým zpíváním těchto sladkých jmen denně se v jazyku probudí přirozená chuť a jeho nemoc se postupně vymýtí i s kořeny.

VÝKLAD: Svaté jméno Šrí Krišny, Jeho vlastnosti, zábavy atd. mají všechny povahu absolutní pravdy, krásy a blaženosti. Jsou přirozeně velice sladké, jako cukrkandl, což působí na každého. Nevědomost se však přirovnává k nemoci zvané žloutenka, kterou způsobují žlučové výměšky. Nemocný jazyk napadený žloutenkou nemůže vychutnat sladkost cukrkandlu. Nemocný člověk postižený žloutenkou spíše považuje něco sladké za něco velice hořké. Avidy€ (nevědomost) podobně přemění schopnost vychutnávat Krišnovo transcendentálně lahodné jméno, vlastnosti, podobu a zábavy. Když se však člověk navzdory nemoci s velkou péčí a pozorností věnuje uvědomování si Krišny, zpívá svaté jméno a poslouchá vyprávění o transcendentálních zábavách Krišny, jeho nevědomost se zničí a jeho jazyk získá schopnost ochutnat sladkost transcendentální povahy Krišny a Jeho příslušenství. Takto se duchovně uzdravit je možné pouze pravidelným zušlechťováním uvědomování si Krišny.

Když se člověk v hmotném světě zajímá více o hmotný způsob života než o uvědomování si Krišny, je považován za nemocného. Normální stav je zůstat věčným služebníkem Pána (jivara svarupa` haya -- krishna nitya-dasa`). Zdraví se ztratí, když živá bytost zapomene na Krišnu kvůli tomu, že ji přitahují vnější rysy Krišnovy iluzorní energie, máji. Svět máji se nazývá durasraya, což znamená ,,falešný nebo špatný úkryt``. Ten, kdo vkládá důvěru v durasaya, propadává marným a bláhovým nadějím. V hmotném světě se všichni snaží být šťastní, a i přesto, že jsou jejich materialistické pokusy kvůli jejich nevědomosti zmařeny v každém ohledu, nejsou schopni poznat své chyby. Lidé se snaží napravit jednu chybu tím, že udělají novou chybu. Tímto způsobem probíhá v hmotném světě zápas o existenci. Když někomu v těchto podmínkách poradíme, aby se věnoval uvědomování si Krišny a byl šťastný, neposlechne.

Hnutí pro uvědomování si Krišny se rozšiřuje po celém světě, jen aby odstranilo tuto hrubou nevědomost. Lidé jsou většinou svedeni slepými vůdci. Vůdci lidské společnosti - politikové, filozofové a vědci - jsou slepí, protože si nejsou vědomí Krišny. Kvůli svému ateistickému způsobu života postrádají veškeré skutečné poznání, a proto jsou podle Bhagavadgíty hříšní darebáci a nejnižší z lidí.

na m€ dukŤtino m™h€ prapadyante nar€dham€
m€yay€pahŤta-jń€n€ €sura bh€vam €Źrit€

,,Nevěřící lidé, kteří jsou velice hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jejichž poznání unesla vidina a ti, kdo mají ateistickou povahu démonů, se Mi nikdy neodevzdávají.`` (Bg. 7.15)

Takoví lidé se nikdy Krišnovi neodevzdávají a odporují snahám těch, kteří si přejí se uchýlit pod Krišnovu ochranu. Když se z takových ateistů stanou vůdci společnosti, celá atmosféra se přetíží nevědomostí a za takových podmínek nejsou lidé příliš nadšení přijmout hnutí pro uvědomování si Kršny, právě jako nemocný trpící žloutenkou neokusí chuť cukrkandlu. Musíme však vědět, že na žloutenku je cukrkandl jediným vhodným lékem. Pro dnešní zmatené lidstvo je podobně uvědomování si Krišny, zpívání svatého jména Pána - Hare KrishŠa, Hare KrishŠa, KrishŠa Krishna, Hare Hare / Hare R€ma, Hare R€ma, R€ma R€ma, Hare Hare - jediným lékem, jak uvést svět do pořádku. Uvědomování si Krišny nemusí příliš chutnat nemocnému, ale Šríla Rúpa Gósvámí přesto radí, že když se člověk chce vyléčit z hmotné nemoci, musí se mu věnovat s velkou péčí a pozorností. Léčení začíná zpíváním Haré Krišna mahámantry, protože zpíváním svatého jména Pána bude člověk, nacházející se v hmotných podmínkách, zbaven všech falešných představ (ceto-darpaŠa-m€rjanam). Avidy€, mylná představa o své vlastní duchovní totožnosti, poskytuje základ pro falešné ego v srdci (aha‰k€ra).

Skutečná choroba je v srdci. Je-li však mysl očištěna, je-li očištěno vědomí, člověk nemůže být sužován žádnou hmotnou chorobou. Chceme-li očistit mysl a srdce od všech falešných pojetí, měli bychom se věnovat zpívání Haré Krišna mahámantry. Je to snadné a užitečné. Zpíváním svatého jména Pána se okamžitě očistíme od planoucího ohně hmotného bytí.

Existují tři úrovně zpívání svatého jména Pána - s přestupky, úroveň, kdy přestupků ubývá, a čistá úroveň. Když se začátečník začne věnovat zpívání Haré Krišna mantry, většinou se dopustí mnoha přestupků. Existuje deset základních přestupků, a když se jich oddaný zbaví, může se dostat na následující úroveň, která se nachází mezi zpíváním s přestupky a čistým zpíváním. Když člověk dosáhne čisté úrovně, je okamžitě vysvobozen. Říká se tomu bhava-mah€-d€v€gni-nirv€panam. Jakmile je osvobozen od planoucího ohně hmotného bytí, může okusit chuť transcendentálního života.

Závěr je takový, že chceme-li se zbavit hmotné nemoci, musíme se věnovat zpívání Haré Krišna mantry. Hnutí pro uvědomování si Krišny je zvláště určeno k vytvoření atmosféry, ve které se lidé mohou věnovat zpívání Haré Krišna mantry. Člověk musí začít s vírou, a když víra zpíváním vzroste, může se stát členem společnosti. Posíláme sankírtanové skupiny do celého světa a stává se, že i v nejzažších částech světa, kde neexistuje poznání o Krišnovi, Haré Krišna mahámantra přitahuje k našemu táboru tisíce lidí. V některých oblastech lidé začínají napodobovat oddané - oholí si hlavy a zpívají Haré Krišna - dokonce i jen několik dní poté, co zaslechli mantru. Může to být napodobování, ale napodobování dobré věci je žádoucí. Někteří imitátoři se postupně začnou zajímat o zasvěcení od duchovního učitele a požádají o zasvěcení.