Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oddaný nemá přání


Šríla Prabhupáda: Kdo zná rozdíl mezi karmím, džňáním, jogínem a bhaktou?

Hrdajánanda dás Gósvámí: Karmí si chce užívat hrubých smyslů, džňání si chce užívat jemnější mysli - mentální spekulace - a jogín chce manipulovat vesmírem pomocí mystických sil.

Šríla Prabhupáda: To jsou všechno hmotné síly.

Hrdajánanda dás Gósvámí: Ale bhakta nemá žádné hmotné touhy.

Šríla Prabhupáda: Ano. Dokud se člověk nezbaví tužeb, nemůže být šťastný. Karmí, džňání a jogíni mají spoustu tužeb, a proto jsou nešťastní. Karmí je z nich nejnešťastnější, džňání je na tom o něco lépe a jogín je ještě trochu pokročilejší, ale bhakta, oddaný, je dokonale šťastný. Někteří jogíni mají mystickou sílu, která jim umožňuje získat věci z míst, která jsou tisíce kilometrů vzdálená. Jiní dokážou hypnotizovat druhé. Uděláte, co řeknou. Ukážou na něco a prohlásí: ,,To je zlato. Vezměte si.`` A vy jste přesvědčeni, že máte zlato. Jako kouzelníci v cirkuse. Jednou jsem takový magický nesmysl viděl.

Jiní mohou létat i bez letadla. Například velký jogí Durvása Muni se bez jakýchkoliv strojů jednou dostal až na planetu, kde žije Višnu. Dopustil se velkého přestupku proti čistému oddanému Ambaríšovi Mahárádžovi, a aby se vyhnul trestu, utekl k Višnuovi. Nejvyšší Pán Višnu však odpověděl: ,,Já tě nemohu ochránit. Musíš jít za Ambaríšem Mahárádžem a prosit ho o odpuštění. Když ti promine, budeš zachráněn.`` Tak musel tento mocný jogín padnout u nohou čistého oddaného Ambaríše Mahárádže, který mu okamžitě odpustil.

Kršna-kánti: Je čistý oddaný ještě milostivější než Krišna?

Šríla Prabhupáda: Ano. Skutečný vaišnava, skutečný oddaný, je ještě milostivější než Krišna. Například Ježíš Kristus. Říká se, že Ježíš Kristus na sebe vzal hříchy všech ostatních, ale oni ho přesto ukřižovali. Byl tak milostivý. Dnešní darebáci si myslí: ,,Můžeme i nadále hřešit, protože za nás bude trpět Ježíš.`` (Dlouhá odmlka)

Šríla Prabhupáda: Pokud člověk neuznává existenci nepochopitelné síly, nemůže porozumět Bohu. Žádný takzvaný jogín se nemůže stát Bohem. Bůh není tak laciný. Tito imitátoři jsou všichni darebáci. Každý inteligentní člověk se nejprve přesvědčí, jestli osoba, která se za Boha vydává, má nepochopitelné síly. Přijímáme Krišnu jako Boha, protože ukázal Svou nepochopitelnou sílu. Krišna zvedl ohromnou horu, když byl ještě malé dítě. Pán Rámačandra, inkarnace Krišny, postavil kamenný most bez pilířů, který plaval na vodě. Neměli bychom nikoho považovat za Boha bezdůvodně. V dnešní době se objevují darebáci, kteří říkají: ,,Já jsem inkarnace Boha`` a další darebáci jim věří. Šrí Ráma a Šrí Krišna Své nepochopitelné schopnosti opravdu ukázali. Lidem je zatěžko přijmout existenci nepochopitelných sil, a proto někdy říkají, že popisy Jejich činností jsou vymyšlené nebo že to jsou nějaké mýty. Písma, ve kterých tyto popisy najdeme, však sestavil Valmíki /20, Vjásadéva, áčárjové a další nesmírně učení mudrci. Proč by všichni tito světci ztráceli čas psaním mytologie? Nikdy neřekli, že by to byla mytologie. Všechny popsané události se skutečně staly. V desátém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu například Vjásadéva píše o lesním požáru ve Vrndávanu. Všichni pasáčci, Krišnovi přátelé, dostali strach a volali Krišnu, aby jim pomohl. Krišna pak spolkl celý požár. To je nepochopitelná mystická síla. To je Bůh. My jsme malé částečky Boha neboli Krišny, a proto v těle také máme nepochopitelné mystické síly, avšak pouze v nepatrném množství. V našich tělech se děje tolik věcí, které nedokážeme vysvětlit. Mohu uvést stejný příklad jako předtím. Představte si, že si ulomím nehet nebo že se mi zdeformuje nějakou nemocí, ale potom začne opět růst na správném místě a přesně takový, jako předtím. To je mystická síla. Je to nepochopitelné pro mě, pro lékaře, pro všechny.

 

a další rozhovory

 

Vydávat nevědomost za poznání

Žák: Takže naše touha po požitku nás nutí přijímat další a další těla a touha po Krišnovi nás přivede do našeho přirozeného postavení?

Šríla Prabhupáda: Ano.

Dr. Singh: Připadá mi, že neustále bojujeme se svou nižší přirozeností. I když chceme sloužit Kršnovi, neustále bojujeme se svými touhami po smyslovém požitku.

Žák: Tělo je jako diktátor, který nám zevnitř neustále něco přikazuje.

Šríla Prabhupáda: Ano. To znamená, že jsme pevně v rukách hmotné energie, máji.

Dr. Singh: I přes to, že chceme sloužit Kršnovi?

Šríla Prabhupáda: Ano. Zloděj již může vědět, že když něco ukradne, půjde do vězení, může dokonce vidět ostatní, jak jdou do vězení, ale přesto krade. Ví, že má nad sebou autoritu státu, ale přesto jedná podle své touhy. Tomu se říká nevědomost. Poznání je proto začátkem duchovního života. V Bhagavad-gítě dává Kršna Ardžunovi poznání. Učí ho: ,,Nejsi toto tělo.`` To je počátek poznání. Ale na jaké univerzitě se to dnes učí? Dr. Singhu, můžete mi jmenovat jedinou univerzitu, která by vyučovala toto poznání?

Dr. Singh: Nevím o žádné.

Šríla Prabhupáda: Tak vypadá dnešní vzdělání - žádné skutečné poznání se nevyučuje. Pouze vydávají nevědomost za poznání.

Dr. Singh: Kdyby vědci věděli, že nejsou hmotná těla, změnil by se celý jejich pohled na svět.

Šríla Prabhupáda: Ano. To chceme.

Žák: Ale oni nechtějí přiznat svůj neúspěch.

Šríla Prabhupáda: To je další hloupost. Jste-li hlupák a vydáváte se za inteligenta, je to jen vaše další hloupost. Pak neuděláte žádný pokrok. Hlupák, který se vydává za vzdělance, je podvodník. Podvádí sebe a také druhé. Lidé jsou tak šílení po hmotném pokroku, že se dostali na úroveň psů a koček. Zde například vymysleli přistěhovalecké úřady, a když sem někdo přijede, začnou na něj štěkat jako psi: ,, Haf, haf, haf! Proč jste sem přijel? Co tu budete dělat?`` Chovají se jako hlídací psi. I džentlmena prošacují, jestli nemá pistoli. Lidem se nedá věřit a nyní je všude mnoho vzdělaných ničemů a zlodějů. Co znamená pokrok? Je vzdělání skutečně pokrok? Je tohle civilizace?

Odstranit nevědomost pomocí argumentů a poznání

Žák: Někteří lidé říkají, že k vietnamské válce došlo, protože komunisté jsou ateisté. Říkají, že je to válka teistů a ateistů. Nebo je to alespoň jedna ze záminek k válce.

Šríla Prabhupáda: My jsme také připraveni zabít ateisty, ale chceme je zabít kázáním. Zabijete-li nevědomost, dá se to také nazvat zabíjení. Zabíjení neznamená, že se každý musí chopit meče.

Dr. Singh: Nový druh války?

Šríla Prabhupáda: Ne. Boj proti nevědomosti pomocí argumentů a poznání existuje již od nepaměti. Tělesné pojetí života je na zvířecí úrovni. Zvíře neví nic o duši a o hmotě a člověk, který žije v tělesném pojetí, není lepší než zvíře. Když zvíře mluví o poznání, inteligentní člověk se směje. Takové řeči jsou nesmyslné.

Žák: Zvířata se alespoň řídí nějakými zákony. Nezabíjejí zbytečně, nejedí, když nemají hlad, ale lidé zabíjejí pro nic za nic a přejídají se. V tomto smyslu jsou lidé horší než zvířata.

Šríla Prabhupáda: Proto musíme trpět více než zvířata. Vědomí Kršny není nějaké vymyšlené sentimentální náboženské hnutí. Je to vědecké hnutí určené ke zmírnění lidského utrpení.

Dr. Singh: Vědci a ostatní lidé říkají, že ke všemu dochází náhodou.

Šríla Prabhupáda: Sepisují o tom knihy také čistě náhodou?

Karandhar: Říkají, že i knihy jsou sepisovány náhodou.

Šríla Prabhupáda: (Směje se) Tak k čemu tedy jsou? Náhodou je možné napsat cokoliv.

Dr. Singh: Francouzský vědec Dr. J. Monod, který dostal Nobelovu cenu v roce 1965, říká, že všechno začalo náhodou. Náhodou se určité chemikálie sloučily a vytvořily základní molekuly.

Šríla Prabhupáda: Ale odkud pocházejí chemikálie?

Dr. Singh: Podle něho byly vytvořeny náhodou, a když vyvstala potřeba, molekuly těchto chemikálií se přeorientovaly.

Šríla Prabhupáda: Když se všechno stalo náhodou, jak to, že vyvstala nějaká potřeba? Jak může současně mluvit o náhodě a nějaké potřebě? To je nesmysl.

Žák: Možná doufal, že náhodou dostane další Nobelovu cenu. (Směje se)

Šríla Prabhupáda: Když se všechno řídí náhodou, proč lidé posílají své děti do školy? Proč je nenechají vyrůstat náhodou? Představte si, že poruším zákon a budu tvrdit: ,,To se stalo náhodou.`` Bude mi prominuto?

Dr. Singh: Zločinnost je tedy způsobena nevědomostí?

Šríla Prabhupáda: Ano. To je skutečný důvod: moje nevědomost.

Žák: Bylo by asi stejně hloupé tvrdit, že tak krásný nástroj, jako jsou housle, vznikl náhodou.

Šríla Prabhupáda: Ano. Je politováníhodné, že se takovému darebákovi dostalo takového uznání. Říká nesmysly a lidé ho uznávají.

 

 

Chyba vědců

Šríla Prabhupáda: Chybou vědců je, že nevědí o existenci dvou energií - hmotné a duchovní. Říkají, že všechno je hmotné a že všechno emanuje z hmoty. Jejich teorie jsou chybné v tom, že začínají u hmoty namísto ducha. Hmota pochází z ducha, a proto je všechno duchovní. Duchovní energie je zdroj a může existovat bez hmotné energie, ale hmotná energie bez duchovní existovat nemůže. Nejdříve existuje světlo. Je-li světlo zakryté, nazývá se to temnota. Nejtemnější část stvoření se nazývá ,,hmotný svět``. Temnota pochází ze světla. Je chybné si myslet, že světlo pochází z temnoty. Vědci si myslí, že vědomí pochází z hmoty. Vědomí ve skutečnosti existuje stále, ale když je pokryté nebo znečištěné nevědomostí, je to spíše určitý druh bezvědomí.

,,Hmotné`` znamená zapomenout na Krišnu a ,,duchovní`` znamená mít plné vědomí. Je to jasné? Snažte se tomu porozumět: temnota pochází ze světla. Když nevidíme žádné světlo, jsme v temnotě. Na Slunci nejsou žádné mraky, to by bylo nepřirozené, ale zásluhou sluneční záře se vytvoří některé pomíjivé věci, jako je mlha, mraky nebo temnota. Tyto věci jsou pomíjivé, ale Slunce existuje stále. Hmotná příroda je pomíjivá a duchovní svět je věčný. Vědomí Kršny znamená vyprostit se z této pomíjivé přírody a dosáhnout věčného duchovního světa. Tato hmotná příroda není ve skutečnosti nijak přitažlivá - nikdo ji nechce, stejně jako nikdo nemá rád, když je zataženo.

Dr. Singh: Vytvoří se ,,zatažené`` vědomí z duchovní energie?

Šríla Prabhupáda: Ano.

Dr. Singh: A hmota se také tvoří z vyšší energie?

Šríla Prabhupáda: Krišna říká: ,,Jsem zdrojem všech duchovních a hmotných světů. Všechno emanuje ze Mne.`` (Bhagavad-gítá 10.8) Krišna je stvořitelem všeho dobrého i špatného. ,,Dobré a špatné`` je ve skutečnosti hmotné měřítko. Kršnovo stvoření je dobré. Bůh je dobrý. Co si myslíte, že je špatné, je dobré pro Boha. Proto nemůžeme Kršnovi porozumět. On udělá něco, o čem si myslíme, že je špatné, ale pro Něj dobré a špatné neexistuje. Kršna se například oženil se šestnácti tisíci manželkami. Někteří lidé Ho mohou začít kritizovat: ,,Podívejte, jak Ho přitahují ženy,`` ale nevidí jasně všechny souvislosti. Krišna má takovou sílu, že se expandoval na šestnáct tisíc různých manželů.